Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: kontrole urzędników państwowych

Bułgaria: kontrole urzędników państwowych


Bułgarski Urząd Skarbowy (NAP) na zlecenie Trybunału Obrachunkowego (bułgarski odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli – przyp. red.) zarządził przeprowadzenie rewizji finansowej 11 ważnych urzędników państwowych. Podejrzewane naruszenia związane są z niezgodnościami zachodzącymi pomiędzy posiadanym majątkiem a deklarowanymi dochodami.
Wśród kontrolowanych urzędników znajdują się m.in. jeden wiceminister, wicewojewoda obwodu, dwoje sędziów okręgowych, troje radnych, dwoje wicemer oraz członek partii politycznej, który nie złożył wstępnego oświadczenia finansowego. Nie ujawniono żadnych nazwisk.
Do 2011 r. Trybunał dostarczył informacje Bułgarskiemu Urzędowi Skarbowemu o 561 niezgodnościach, zaistniałych w zeznaniach podatkowych. Urząd Skarbowy, zgodnie z prawem dotyczącym jawności majątkowej osób piastujących wysokie urzędy państwowe, zakończył sprawdzanie 494 spośród nich.
Przed dwoma tygodniami rozpoczęła się kontrola 167 wyższych urzedników, których deklaracje Bułgarski Urząd Skarbowy uznał za niezgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli w drodze weryfikacji zostaną wykryte ślady przestępstw finansowych, sprawy trafią do prokuratury.
Dziś, dzięki walczącemu z korupcją w Bułgarii projektowi GRECO, zastało podpisane porozumienie o współpracy między naczelnikiem Urzędu Skarbowego Krasimirem Stefanowem a przedstawicielem bułgarskiego Trybunału Obrachunkowego prof. Walerym Dimitrowem.
– Trybunał Obrachunkowy rozpocznie rewizję wszystkich uczestników ostatnich wyborów prezydenckich i samorządowych (ok. 1700 osób). – Wcielając w życie wszystkie zalecenia organizacji GRECO, wystosowane do krajowych instytucji prawnych, mamy dużą szansę osiągnięcia sukcesu – twierdzi Dimitrow.

Tekst: trud.bg, novinite.bg, tłum. i red. Sylwia Dimtchev

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE