Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Kredyty dla małych i średnich firm

Bułgaria: Kredyty dla małych i średnich firm

Bułgarski Bank Rozwoju (BBR) podpisał umowę z sześcioma instytucjami finansowymi w sprawie udzielania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. Łączna ich kwota wyniesie 100 mln BGN (ok. 211 mln PLN), oprocentowanie będzie stałe przez cały okres spłaty i nie przekroczy 7%. Obecnie oprocentowanie kredytów dla firm wynosi 9,5 – 10% w skali roku. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość zaciągnięcia kredytu na 5 lat w wysokości do 2 mln BGN (ok. 4,20 mln PLN). Opłaty manipulacyjne i transakcyjne wyniosą maksymalnie 0,5%  rocznie.

Banki objęte programem to Unicredit Bulbank, Societe Generale Express Bank, Procredit Bank, MKB Unionbank, Allianz Bank oraz Bank Regionalny. W ciągu najbliższych dwóch tygodni do powyższych dołączy Raiffeisen Bank oraz Bank DSK.

Środki na wypłacanie kredytów, zapewnione przez partnerskie banki, wypłyną w dwóch transzach po 50 mln BGN (ok. 106 mln PLN). W wypadku zgłoszenia większej od przewidywanej liczby wniosków przyszłych kredytobiorców, BBR gotowy jest przeznaczyć na kredyty kolejne 100 mln BGN.

Jak twierdzi dyrektor BBR Asen Jagodin, to przede wszystkim chęć rozwoju przedsiębiorstw przyczyni się do dużej popularności programu, nie tylko atrakcyjne ceny kredytów. Na rynku nieruchomości oraz obligacji skarbowych panuje zastój. Banki nie inwestują, ich głównym źródłem dochodów są kredyty, stąd też ich bardzo wysokie ceny. Inicjatywa BBR ma przyczynić się do obniżenia oprocentowań również w bankach nieobjętych programem, a tym samym zwiększyć liczbę kredytobiorców.

Od września 2011 r. dzięki unijnej inicjatywie JEREMIE banki zaczęły przyznawać kredyty małym i średnim firmom. Według danych Ministerstwa Finansów, do końca ubiegłego roku ich łączna kwota wyniosła 20 mln BGN (ok. 42 mln PLN), a tylko w styczniu 2012 r. – 50 mln BGN (ok. 106 mln PLN). Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 3 lat, dzięki programom wspomagającym rozwój przedsiębiorstw, banki będą mogły udzielić kredytów o łącznej kwocie ok. 400 mln EUR.

Źródła: capital.bg, dnevnik.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE