Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Lekkie ożywienie gospodarcze

Bułgaria: Lekkie ożywienie gospodarcze

capital.bg

Zagraniczni przedsiębiorcy odkrywają Bułgarię na nowo. Szczególnie cenionym terenem inwestycyjnym są okolice Płowdiwu – największe projekty realizowane tu w ubiegłym roku to dziś przedsięwzięcia o stałym wskaźniku dochodowym. Stopa bezrobocia w obwodzie płowdiwskim jest najniższa w całym kraju i wynosi 10%. Na tym obszarze w minionym roku zainwestowano ponad 250 mln EUR, z czego 90% pochodzi od firm zewnętrznych.

Nie da się ukryć jednak, iż nadal istnieją poważne przeszkody dla rozwoju gospodarczego, podobnie jak w całym kraju – zniechęcają również zagranicznych inwestorów. Jest to głównie nieefektywna administracja, niesprzyjający system sądownictwa oraz korupcja w sektorze publicznym.

Burmistrz Płowdiwu, Iwan Totew będzie się koncentrował na promocji regionu, gdyż uważa reklamę za klucz do ożywienia ekonomicznego. Brakowało jej przez 20 ostatnich lat, obecnie zaś Płowdiw jest jedynym bułgarskim miastem, które zaprezentowało się w Szanghaju, wraz z delegacją rządową. Od piątku w Płowdiwie odbywa się największe forum bułgarsko-chińskie, na którym spodziewane jest 200 firm. Będzie organizowanych coraz więcej kampanii marketingowych promujących region, gdyż jak twierdzi Totew:  ‚Biznes czyni biznes’.

Źródło: capital.bg.

About Anna Teklińska

KOMENTARZE