Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria ma nowy rząd. Bojko Borisow premierem
cfc24031a8b23119752cfb903b13f8a6

Bułgaria ma nowy rząd. Bojko Borisow premierem

W czasie piątkowego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 136 deputowanych poparło utworzenie nowego rządu Bojko Borisowa. Ma on charakter koalicyjny – współtworzą go Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), Blok Reformatorski (RB) oraz Alternatywa na rzecz Bułgarskiego Odrodzenia (ABW) przy wsparciu Frontu Patriotycznego (PF). Przeciwko głosowało 97 deputowanych, jeden się wstrzymał.

– Po miesiącu konsultacji chcemy sformować proeuropejski, reformatorski rząd. – oświadczył szef GERB Bojko Borisow na początku posiedzenia i dodał, że jedyną alternatywą dla tej propozycji są kolejne przyśpieszone wybory w zimie. Przedstawił także porozumienie koalicyjne, podpisane między GERBem a Blokiem Reformatorskim, w którym znalazły się postulaty m.in. rozdziału polityki od biznesu i sądownictwa, kontynuowania integracji z Unią Europejską oraz wspierania niezależności energetycznej państwa.

– Za te kompromisy wszyscy zapłacimy polityczną cenę, jednak efekty utworzenia odpowiedzialnej polityczne większości i sformowanie rządu pozytywnie odczują wszyscy obywatele Bułgarii. – podkreślił lider Demokratów na rzecz Silnej Bułgarii (DSB; część Bloku Reformatorskiego) Radan Kynew. Podkreślił on, że jego partia będzie dążyć do reformy wymiaru sprawiedliwości, zwalczania nielegalnych związków między światem polityki, gospodarki, mediów oraz sądownictwa, a także rozliczenia winnych afery KTB.

Bułgarska Partia Socjalistyczna (BSP) oraz Ruch na rzecz Praw i Wolności (DPS) stanowczo opowiedziały się przeciwko nowemu rządowi. Lider DPS Lutwi Mestan krytykował dopuszczenie Frontu Patriotycznego do władzy, nazywając ich „antydemokratycznymi, antynatowskimi, antysystemowymi, nacjonalistycznymi populistami”.

Dziesięciu ministrów wchodzących do nowego rządu reprezentują GERB, siedmiu – Blok Reformatorski, jeden – Front Patriotyczny. Dwóch ministrów z rządu tymczasowego Georgiego Bliznaszkiego,  Danieł Mitow (minister spraw zagranicznych) oraz Christo Iwanow (minister sprawiedliwości), zachowało swoje funkcje. Doszło także do istotnej zmiany strukturalnej – z ministerstwa gospodarki wydzielono dwa nowe ministerstwa: energetyki oraz turystyki.

Nowy rząd będzie funkcjonować w następującym składzie:

 • Bojko Borisow (GERB), premier
 • Rumjana Wyczarowa (GERB), wicepremier ds. polityki koalicyjnej i administracji państwowej
 • Meglena Kunewa (RB), wicepremier ds. europejskich i mechanizmów współpracy i kontroli
 • Tomisław Donczew (GERB), wicepremier ds. funduszy europejskich i gospodarki
 • Iwajło Kałfin (ABW), wicepremier, minister polityki demograficznej i socjalnej
 • Bożidar Łukarski (RB), minister gospodarki
 • Temenużka Petkowa (GERB), minister energetyki
 • Nikolina Angełkowa (GERB), minister turystyki
 • Władisław Goranow (GERB), minister finansów
 • Iwajło Moskowski (GERB), minister transportu, technologii informacyjnych i komunikacji
 • Desisława Tanewa (GERB), minister rolnictwa
 • Liljana Pawłowa (GERB), minister rozwoju gospodarczego
 • Iwelina Wasilewa (GERB), minister środowiska naturalnego
 • Petyr Moskow (RB), minister zdrowia
 • Todor Tanew (RB), minister edukacji
 • Weselin Wuczkow (GERB), minister spraw wewnętrznych
 • Danieł Mitow (rekomendacja RB), minister spraw zagranicznych
 • Christo Iwanow (rekomendacja RB), minister sprawiedliwości
 • Nikołaj Nenczew (RB), minister obrony
 • Weżdi Raszidow (GERB), minister kultury
 • Krasen Kralew (GERB), minister sportu

Źródła: capital.bg, blitz.bg

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE