Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Masowe kontrole żywności w supermarketach

Bułgaria: Masowe kontrole żywności w supermarketach

W poniedziałek Bułgarska Agencja ds. Żywności rozpocznie masowe kontrole sieci handlowych i małych sklepów.  Akcja zostanie przeprowadzona w związku ze zbliżającymi się świętami, kiedy to zapotrzebowanie na żywność wzrasta.

Agencja przeprowadziła już kontrolę w 88 supermarketach „Billa”. W jej wyniku zamknięto jeden z zakładów rozbioru mięsa sieci handlowej „Billa Bułgaria” z powodu nieprzestrzegania ogólnych zasad higieny oraz nałożono 43 sankcje za naruszenia związane z etykietowaniem produktów i brakiem dokumentacji.

 

Źródło: trud.bg, inwestor.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE