Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Minister spraw zagranicznych Kristian Wigenin z wizytą w Bukareszcie
źródło-dnevnik.bg

Bułgaria: Minister spraw zagranicznych Kristian Wigenin z wizytą w Bukareszcie

Kristian Wignenin w pierwszej swojej podróży zagranicznej jako minister spraw zagranicznych (SZ) Bułgarii, udał się do Bukaresztu na spotkanie z Titusem Korlycjanem, ministrem SZ Rumunii. Podczas spotkania została podniesiona kwestia efektywniejszej współpracy pomiędzy sąsiadującymi państwami. Priorytetem okazała się realizacja projektów infrastrukturalnych – budowa połączeń mostowych na rz. Dunaj (Silistra (Bułgaria)  –  Călăraşi (Rumunia) oraz Orechowo (Bułgaria) – Bechet (Rumunia); budowa kompleksów elektrowni wodnej na rz. Dunaj (Nikopol (Bułgaria) – Turnu Măgurele (Rumunia) oraz Silistra (Bułgaria) – Călăraşi (Rumunia)).

Oprócz wyżej wymienionych tematów obrad, minister Wigenin wyraził nadzieję na szybkie znalezienie rozwiązania kwestii zachowania liturgii odprawianej w języku bułgarskim w świątyni „Św. proroka Eliasza” w Bukareszcie.

Podczas spotkania obaj ministrowie wyrazili chęć współpracy zarówno w aspekcie regionalnym, jak i europejskim oraz gotowość do podpisywania konkretnych porozumień w sprawie rozwoju sektorowego partnerstwa. Zostały również określone płaszczyzny wspólnego działania.

Na wrzesień br. w Warnie (Bułgaria) zaplanowane jest kolejne spotkanie obu ministrów.

 

Źródło: dnevnik.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE