Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Ministerstwo Rolnictwa opracowuje standardy dotyczące olejku różanego

Bułgaria: Ministerstwo Rolnictwa opracowuje standardy dotyczące olejku różanego

Zespół ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa obecnie opracowuje standardy dotyczące olejku różanego i Ustawy o Róży i Wyrobach Różanych, poinformował w radio Darik Minister Rolnictwa, Mirosław Najdenow.

Dzięki obfitym opadom deszczu, które nawiedziły Bułgarię w ostatnim miesiącu, pola różane obrodziły w wysoko jakościowy surowiec. Firmy wytwarzające olejek różany spodziewają się ok 20% wzrostu produkcji. Według danych Instytutu Róży i Roślin Olejkodajnych w Kazanłyku, produkcja osiągnie 1,5 tony, czyli o 300 kg więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym roku wzrosła również cena skupu róży, która wynosi 2,20 – 2,30 BGN (ok. 4,8 – 5,0 PLN) za kilogram.

Na początku roku firmy, które zajmują się produkcją wyrobów różanych wystąpiły do Europejskiego Rejestru Ochrony Nazw Pochodzenia o wpisanie na listę nazwy „Bułgarski olejek różany”. Obecnie dokumenty są rozpatrywane w Ministerstwie Rolnictwa, a następnie zostaną odesłane do Brukseli.

Minister Najdenow wyraził nadzieję, że wszystkie ugrupowania parlamentarne zaangażują się w tę inicjatywę i olejek różany stanie się etykietą Bułgarii.

 

Źródło: capital.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE