Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Modernizacja elektrociepłowni w Warnie

Bułgaria: Modernizacja elektrociepłowni w Warnie

– Spółka energetyczna CEZ Bułgaria, właściciel elektrociepłowni w Warnie, rozpoczyna program podnoszący standardy ekologiczne centralnych jednostek zakładu – ogłosił dyrektor regionalny CEZ Bułgaria, Petr Dokladal.
Celem projektu jest wydłużenie eksploatacji zakładu do 2030 r. i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na podstawie wstępnych szacunków dotyczących budowy nowych instalacji, wartość inwestycji wycenia się na ok. 50 mln EUR.
Spółka do czerwca br. ma zadecydować o doborze technologii, ukończyć przygotowania i ogłosić przetarg na wykonawcę projektu. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych jest planowane na początek 2013 r. Na realizację projektu przewidziano 2 lata, gdyż jednostki będą modernizowane systematycznie.
– Pierwszy etap to budowa instalacji do odsiarczania spalin, następnie zostaną wdrożone technologie ograniczające emisję CO2 – uściślił dyrektor wykonawczy elektrowni, Kamen Bosznakow

Tekst: investor.bg, tłum. i red. Anna Teklińska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE