Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria na ostatnim miejscu w dziedzinie zastosowania innowacji

Bułgaria na ostatnim miejscu w dziedzinie zastosowania innowacji

źródło-trud.bg

Według najnowszych badań Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) dotyczących zastosowania innowacji w produkcji oraz w dziedzinie marketingu i organizacji, Bułgaria, spośród wszystkich państw członkowskich, znalazła się na ostatnim miejscu, zaraz za Polską (28%) i Węgrami (31%).

Niemcy, Luksemburg i Belgia są liderami innowacyjności w UE, zaś Europa Wschodnia pozostaje na szarym końcu. W Bułgarii tylko 27% rodzimych zakładów przemysłowych i usługowych w latach 2008 – 2010 wykorzystywało programy innowacyjne.

Badania pokazują, że we wszystkich państwach członkowskich w latach 2008 – 2010, 53% przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych było zaangażowanych w działalność innowacyjną. Największa liczba takich przedsiębiorstw była w Niemczech – 79%, Luksemburgu – 68%, Belgii – 61%,  Portugalii, Szwecji i Irlandii – 60%. Środkowe miejsce na liście zajęły Włochy (53,3%) oraz Francja  (53,5%)

Wśród firm zaangażowanych w działalność innowacyjną, 27% współpracowało z innymi firmami, uczelniami lub publicznymi instytucjami badawczymi, a pozostałe 73% wykorzystywało tylko zasoby wewnętrzne.

 

Źródło: novinite.bg, trud.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE