Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Najniższe wynagrodzenie minimalne spośród państw UE

Bułgaria: Najniższe wynagrodzenie minimalne spośród państw UE

Na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) Bułgaria znajduje się na ostatnim miejscu w zakresie minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 138 EUR. Wyżej na liście znajdują się Rumunia (162 EUR), państwa bałtyckie i Węgry (200 – 300 EUR), zaś w Czechach, Słowacji i Polsce minimalna płaca waha się  od 300 do 400 EUR.

Najwyższe minimalne wynagrodzenie otrzymują mieszkańcy Luksemburga (1801 EUR), za nimi są Anglicy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy i Irlandczycy (ponad 1000 EUR), zaś w Portugalii, Hiszpanii, Słowenii, Grecji i na Malcie, płaca wynosi 500 – 900 EUR.

Klasyfikacja państw została oparta na porównaniu minimalnego wynagrodzenia we wszystkich państwach członkowskich, przy okazji odnotowano różnice cen i wydatków kosumpcyjnych gospodarstw domowych w oparciu o parytet siły nabywczej.

Eurostat podkreśla, że w państwach z najniższym wynagrodzeniem minimalnym ceny są również niższe, lecz  odbija się to na sile nabywczej.

 

Tekst: dnes.bg, inwestor.bg, tłum. i red. Małgorzata Marczak

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE