Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Najwięcej obywateli pracuje w sektorze usług

Bułgaria: Najwięcej obywateli pracuje w sektorze usług

Ostatnie badania Eurostatu pokazują, że w 2011 r. najwięcej Bułgarów było zatrudnionych w sektorze usługowym – prawie 40%. Z pozostałych krajów Unii najwięcej zatrudnionych w tym sektorze znajdowało się na Cyprze (45,3%), najmniej zaś w Polsce (33,9%).

W przemyśle (w tym w budownictwie) pracowało 32% Bułgarów. Dla porównania w segmencie tym najwięcej zatrudnionych osób było w Czechach i na Słowacji – ok. 38%, najmniej w Luksemburgu – 13 %, Holandii – 17 % i Grecji – 17,8%.

W sektorze usług nierynkowych w całej UE pracowało 30,4% osób, przy czym najwięcej w Danii (38,4%), a najmniej w Rumunii (16,3%). W tej kategorii Bułgaria uplasowała się na przedostatniej pozycji z zatrudnieniem na poziomie 22%.

Zgodnie z danymi Eurostatu najmniejszy udział pracowników z państw UE jest w rolnictwie (5%). W samej Bułgarii odsetek trudniących się rolnictwem wynosi 6,8. Z pozostałych krajów najwięcej w tym sektorze pracuje Rumunów (28,6%), Polaków (12,7%) i Greków (12,4%), najmniej zaś Brytyjczyków (1,2%), Belgów (1,3%) i Niemców (1,6%).

Statystyki Eurostatu pokazują też, że Bułgarzy pracują średnio 40,9 godziny tygodniowo. Najwięcej ze wszystkich krajów UE pracują obywatele Wielkiej Brytanii (42,2 h) i Austrii (41,8 h). Najmniej pracują Duńczycy (37,7 h) i Irlandczycy (38,4 h).

 

Źródło: epp.eurostat.ec.europa.eu, manager.bg, sofiature.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE