Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria nie walczy z korupcją zagraniczną
A bank employee counts Euro notes at Kasikornbank in Bangkok

Bułgaria nie walczy z korupcją zagraniczną

Bułgaria i Dania – te dwa kraje odstąpiły od zwalczania korupcji, której dopuszczają się ich biznesmeni zagranicą – wynika z najnowszego raportu organizacji Transparency International, opublikowanego w Berlinie. Coroczny raport weryfikuje dane dotyczące przestrzegania postanowień Konwencji OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Bułgaria spadła w rankingu do najsłabszej grupy. Należące do niej kraje praktycznie nie prowadzą żadnych działań przeciwko przedsiębiorcom, zdobywającym zagraniczne zamówienia i kontrakty dzięki przekupywaniu tamtejszych urzędników.

Niechlubne statystyki dotyczące Bułgarii pokazują, że w 2013 r. nie wszczęto ani jednego dochodzenia w sprawie o korupcji zagranicznej, a projekt ustawy uzupełniającej Kodeks Karny o bardziej szczegółowe definicje aktywnego i pasywnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych nadal tkwi w bułgarskim parlamencie. Proponowane są również zmiany zwiększające kompetencje bułgarskiej Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (DANS) w zwalczaniu tych przestępstw. Bułgarski Kodeks Karny nie przewiduje jednak żadnych kar za korupcję zagraniczną, której miałyby się dopuszczać w innych państwach bułgarskie spółki zależne lub przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Spółki „matki” nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za swoją działalność poza granicami Bułgarii, a brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i słaba ochrona świadków nie zachęcają osób, posiadających wiedzę na temat tego typu przestępstw do ujawniania informacji. Poza tym, sami urzędnicy nie są wystarczająco przeszkoleni w prowadzeniu działań przeciwko korupcji zagranicznej.

Bułgaria jednak nie jest odosobniona w słabych wynikach zwalczania tego rodzaju przestępstw – jedynie 4 z 41 państw, które podpisały Konwencję prowadzą w tej sprawie realne działania – podaje raport TI.  Aż 9 krajów z grupy G20 znalazło się w wśród tych, gdzie przestrzeganie postanowień Konwencji jest na najniższym poziomie. W ograniczonym stopniu Konwencja jest stosowana we Francji, Szwecji, RPA i Nowej Zelandii. Na wyróżnienie zasłużyła Kanada, uznana przez autorów raportu za państwo, które w dziedzinie zwalczania korupcji zagranicznej rozwija się najprężniej. Realne działania, pozytywnie oceniane przez TI, prowadzą USA, Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria. Państwa te w okresie 2010-2013 przeprowadziły łącznie 225 spraw sądowych i podjęły 57 kolejnych, podczas gdy 35 innych państw-sygnatariuszy Konwencji przeprowadziły łącznie 20 spraw, a rozpoczęły 53. Bułgaria w tym okresie nie przeprowadziła i nie rozpoczęła żadnego procesu w sprawie tego typu przestępstw.

Według autorów raportu problemem w zwalczaniu korupcji zagranicznej jest brak odpowiednich środków prawnych oraz brak woli politycznej do występowania przeciwko dużym korporacjom, szczególnie wówczas, gdy mają one duży wkład w państwową gospodarkę.

Żródło: dnevnik.bg

About Alicja Dytkowska

KOMENTARZE