Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Niskie poparcie społeczeństwa dla przystąpienia Macedonii do UE

Bułgaria: Niskie poparcie społeczeństwa dla przystąpienia Macedonii do UE

Według przeprowadzonych badań przez Krajowe Centrum Badania Opinii Publicznej (NCIOM) w okresie od 30 listopada do 6 grudnia br., tylko 8% procent społeczeństwa bułgarskiego popiera kandydaturę przystąpienia Macedonii do Unii Europejskiej. 44% Bułgarów stwierdziło, że wyrazi poparcie dla tego państwa, po warunkiem, że zaprzestanie ono antybułgarskiej propagandy.

Poparcie dla sąsiedniego kraju wyrażają mieszkańcy miast w wieku 30-39 lat, ze średnim lub wyższym wykształceniem i różnymi poglądami politycznymi.

Według 18% ankietowanych Bułgaria nie musi wspierać kandydatury Macedonii – są to przeważnie zwolennicy partii „Ataka” oraz Narodowego Frontu Ocalenia Bułgarii. 31%  respondentów nie miało określonej opinii na ten temat.

Ankieta odbyła się tuż przed Spotkaniem Ministrów Spraw Zagranicznych w Brukseli, na którym zostanie wyznaczona data rozpoczęcia rozmów z Macedonią.

 

Źródło: novinite.bg, dnes.dir.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE