Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Noworoczne wystąpienie prezydenta

Bułgaria: Noworoczne wystąpienie prezydenta

– Przestańmy tęsknić za dawnymi czasami i spróbujmy zbudować tożsamość narodu XXI wieku. Świat się zmienia i nikt nie będzie na nas czekać – tymi słowami prezydent Bułgarii Rosen Plewneliew zwrócił się do narodu w swoim pierwszym noworocznym wystąpieniu oraz dodał – Wszyscy chcemy żyć w nowoczesnej Bułgarii. Można to osiągnąć jedynie poprzez wspólny wysiłek milionów Bułgarów, którzy działają według wspólnych wartości.

Wystąpieniu prezydenta towarzyszyła prezentacja zdjęć wydarzeń ze wsi Biser, trzęsienia ziemi z miejscowości Pernik oraz zdjęć najlepszych uczniów i studentów z całego kraju.

Prezydent przypomniał, że od pięciu lat świat jest pogrążony w kryzysie, ale dochód i dobrobyt Bułgarów w dużej mierze zależą od samego narodu. – Nie musimy czekać na koniec kryzysu, ani na wybory, przed którymi kandydaci obiecują wszystko, ale musimy zakasać rękawy i zorganizować życie nasze i naszego kraju. Według prezydenta każdy może przyczynić się do lepszego życia Bułgarii i jej sytuacji w 2013 roku.

– Przed nami pierwsze referendum w demokratycznej Bułgarii  oraz wybory parlamentarne. Niech 2013 rok będzie bardziej aktywny w bronieniu prawa do solidarności i sprawiedliwości. To wzmocni cywilną kontrolę nad politykami, ponieważ demokracja to nie tylko wolność, ale i odpowiedzialność. Dzisiaj nie konkurujemy tylko na Bałkanach, ale w jednym szybko zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym świecie.

Rosen Plewnelijew wyraził przekonanie, że przyszłość należy do społeczeństw wykształconych, przedsiębiorczych i tych, które wspólnie pracują dla kraju nie czekając, aż ktoś rozwiąże ich problemy.

– Bądźmy sumienni i uczciwi w codziennym życiu. Wychowujmy nasze dzieci na miłych, tolerancyjnych, pewnych siebie i ambitnych ludzi. Wyjaśnijmy im, że pieniądze nie są celem, a środkiem do rozwoju człowieka i godnego życia. Na podstawie jakich wartości wychowamy młodych, taki otrzymamy kraj – powiedział prezydent oraz życzył zdrowia i szczęścia bułgarskim żołnierzom przebywających na misjach na całym świecie.

 

Źródło: novinite.bg, dnevnik.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE