Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Nowy projekt Ministerstwa Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bułgaria: Nowy projekt Ministerstwa Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

źródło-capital.bg

Minister rolnictwa Mirosław Najdenow w wywiadzie dla „Kapital Daily” poinformował, że obecnie resort opracowuje projekt w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przyszły okres, który rozpocznie się w 2014 roku. Priorytetem będzie pozyskanie środków na rozwój regionów i gałęzi rolnictwa, które w obecnym Programie (2007 – 2013) zostały pominięte lub otrzymały mniej funduszy na rozwój. Przygotowywany jest specjalny projekt dla regionu Północno – Zachodniej Bułgarii i Rodopów.  Według danych Eurostatu, północno – zachodnia część kraju jest najsłabiej rozwijającym się regionem w UE. Celem projektu jest to, aby również małe gminy i sami przedsiębiorcy rolni mieli możliwość dostępu do większych zasobów finansowych, które są zagwarantowane w ramach Programu. Rodopy również potrzebują zastrzyku finansowego, ponieważ w przeważającej części są to regiony biedne, ze względu na ograniczone pole do pozyskania pracy, która przede wszystkim opiera się na hodowli zwierząt i uprawie tytoniu.

W obecnym Programie najbardziej atrakcyjnym schematem była modernizacja gospodarstw rolnych i zakup techniki. Możliwość kandydowania mieli wszyscy z branży rolniczej, lecz ocena okresowa pokazała, że zostało wykorzystanych 75% z dostępnych zasobów, przede wszystkim przez producentów zboża.

W ramach jeszcze trwającego okresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Bułgaria dysponuje budżetem 3,2 mld EUR i oczekuje się, że w przyszłym okresie programowym ta kwota wzrośnie, lub przynajmniej pozostanie taka sama.

 

Źródło: capital.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE