Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria obchodzi 104. rocznicę odzyskania niepodległości

Bułgaria obchodzi 104. rocznicę odzyskania niepodległości

22 września dla Bułgarii i jej mieszkańców jest dniem szczególnym, ponieważ w 1908 roku w Wielkim Tyrnowie w cerkwi Św. 40 Męczenników, został odczytany Manifest, na mocy którego Bułgaria stała się niezależnym państwem carskim.

Ogłoszenie Niepodległości Bułgarii stało się możliwe dzięki sprzyjającej dla państwa sytuacji politycznej, ponieważ we wrześniu 1908 roku wzrok wielkich mocarstw był skupiony na francusko – niemieckim sporze o Maroko, zaś Austro-Węgry przygotowywały się do aneksji Bośni i Hercegowiny. W tym samym czasie w Stambule, młodoturcy (Rewolucja Młodoturecka, 3 -24 VIII 1908 r.) dokonują przewrotu, a na trasie linii kolejowej Edirne – Bełowo (Turcja – Bułgaria) wybucha strajk. Wówczas rząd Aleksandra Malinowa wykorzystuje moment i konfiskuje linię. W nocy z 21 na 22 września premier Bułgarii odwiedza księcia Ferdynanda I na jachcie „Chan Krum” w pobliżu Ruse, skąd obaj udają się do Wielkiego Tyrnowa, aby ogłosić Niezależność państwa. Po drodze, Malinow pisze tekst Manifestu, pod którym podpisuje się książę bułgarski i ministrowie. Niezależność państwa bułgarskiego została uznana przez mocarstwa wiosną 1909 roku.

Przez cały dzień mieszkańcy Tyrnowa mogli uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach historyczno-kulturalnych, poświęconych Odzyskaniu Niepodległości. Między innymi o godzinie 11.30 wyruszył uroczysty pochód ze wzgórza Carewec do pomnika Matki Bułgarii. Można było również obejrzeć wystawę historyczną, jaki i widowisko teatralne pt. „Ogłoszenie Niepodległości Bułgarii”, przed cerkwią Św. 40 Męczenników. Przewidziana została także wycieczka po obiektach muzealnych oraz koncert zespołu „100 rodopskich gajd”. W centrum miasta mieszkańcy zatańczyli horo, które według założeń organizatorów, miało dosięgnąąć placu Cara Asena przed Carewcem (odległość 1 456 m). Każdy uczestnik horo swoją obecnością wspomógł walkę o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, o który ubiega się Wielkie Tyrnowo.

O godzinie 19.00 przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Wojskowego „Wasyl Lewski” zaprezentują walkę z bronią, po której nastąpi uroczysty Apel Poległych. W Apelu uczestniczyć będą przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Cecka Caczewa, Minister Obrony Narodowej Anju Angełow i przedstawiciele rządu. Uroczystości zakończą się spektaklem „Światło i dźwięk”.

 

Źródło: argumenti-bg.com, inews.bg, dnevnik.bg, btvnews.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE