Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Odkryto zabytkową bramę w Sozopolu

Bułgaria: Odkryto zabytkową bramę w Sozopolu

Podczas prac wykopaliskowych przy murach twierdzy w Sozopolu, archeolodzy odkryli masywne wrota.
– Brama jest potężna, posiada też baszty. Na szczęście mury w tym miejscu są bardzo dobrze zachowane, podobnie jak i fasada. Renowacja nie będzie trudnym zadaniem – wyjaśnia dyrektor Narodowego Muzeum Historycznego (NIM), Bożidar Dimitrow, który był w Sozopolu wraz z ministrem finansów, Simeonem Diankowem. Za murem twierdzy odkryto także dużą, średniowieczną cerkiew z X w.
– Jestem przekonany, że jeszcze wiele odkryć zostanie tutaj dokonanych. Sozopol jest przykładem na to, że współpraca nauki z rządem i miejscowymi władzami daje wspaniałe rezultaty – skomentował Diankow. Wspomniał także o cerkwi Św. Św. Cyryla i Metodego, która została odnowiona za blisko 2 miliony lewów (ok. 4 mln zł.).
– Tylko tego lata odnotowaliśmy prawie trzymilionowy przychód z działalności cerkwi.  Jako finansista mogę powiedzieć, że jest bardzo mało inwestycji na świecie, które w ciągu jednego roku całkowicie się zwracają. Jest to idealna okazja do pokazania naszym i zagranicznym turystom piękna Bułgarii – dodał Diankow.

Tekst: trud.bg, tłum. i red. Magdalena Szakoła

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE