Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Bułgaria otrzyma od UE 180 mln euro na służbę zdrowia

Bułgaria otrzyma od UE 180 mln euro na służbę zdrowia

Około 180 mln EUR zostanie przeznaczonych na budowę, restrukturyzację oraz przeprowadzenie remontów i zakup aparatury do placówek służby zdrowia w Bułgarii. Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programów: „Rozwój Zasobów Ludzkich” i „Rozwój Regionalny” i przewiduje reformę placówek medycznych w 25 okręgach kraju.

Inwestycja jest w praktyce realizacją przewidzianego w ramach rządowej strategii tzw. Narodowej Mapy Zdrowia planu optymalizacji opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z budżetu państwa.

Gminne szpitale w miejscowościach Godecz, Koteł, Małko Tarnowo, Terwel, Generał Toszewo zostaną przekształcone w centra medyczne, 14 lokalnych klinik w mniejszych miejscowościach będzie funkcjonować jako ośrodki rehabilitacyjne. Każda z placówek opieki medycznej objęta projektem otrzyma dotacje o wysokości 2,3 mln EUR na renowację obiektu i nowy sprzęt medyczny.

Oficjalne rozpoczęcie wdrażania projektu restrukturyzacji infrastruktury związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych ogłosiła w ubiegłym tygodniu minister zdrowia, Desisława Atanasowa. Z całej sumy przyznanych dotacji unijnych, ok. 75 mln EUR trafi do poradni onkologicznych, ok. 5 mln EUR – do placówek pediatrycznych. Środki zostaną przeznaczone również na zakup wczesnodiagnostycznej aparatury do ambulansów.

Inwestycja jest planowana na ok. rok – ma się zakończyć latem 2013 roku. Nieobjęte programem pozostały jedynie 3 z 28 okręgów kraju.

Źródło: monitor.bg, blitz.bg, gramophon.com.

About Anna Teklińska

KOMENTARZE