Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Bułgaria: Parlament zaostrza kary dla pijanych kierowców
nakratko.bg

Bułgaria: Parlament zaostrza kary dla pijanych kierowców

Zmiany w Kodeksie Karnym dotyczące zaostrzenia przepisów wobec kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub bez właściwych uprawnień oraz dla sprawców wypadków na przejściach dla pieszych i uciekajacych z miejsca wypadku zostały przyjęte przez bułgarskie Zgromadzenie Narodowe po pierwszym czytaniu. Wniosek w tej sprawie złożyła partia GERB (Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii), poparta podczas głosowania przez DPS (Ruch na rzecz Praw i Wolności). Podczas głosowania, „za” opowiedziało się 101 deputowanych, 3 było przeciw, a 42 wstrzymało się od głosu.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku w wypadkach samochodowych na bułgarskich drogach zginęło 240 osób, w analogicznym okresie w 2013 r. odnotowano 194 wypadków śmiertelnych. Główną przyczyną tych tragedii była jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Bułgarska policja rocznie zatrzymuje około 9000 pijanych kierowców, a od 2011 r. może badać kierowców na obecność narkotyków. W 2013 r. ukarano 149 kierujących po zażyciu środków odurzających.

– Pomimo działań podejmowanych przez MSW, w ciągu ostatniego roku wyraźnie wzrosła liczba ofiar tego typu wypadków i uważamy, że muszą zostać podjęte odpowiednie kroki prawne. – wyjaśnia Krasimir Cipow, deputowany partii GERB.

Dotychczas prowadzenie pojazdu z poziomem ponad 1,2 promila alkoholu we krwi groziło karą pozbawienia wolności do 1 roku. Według nowych przepisów to przestępstwo będzie karane pozbawieniem wolności od 1 do 3 lat i karą grzywny 200 BGN (ok. 102 EUR).

Kierowca skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jazdę samochodem z ponad 1,2 promila alkoholu we krwi, zostanie surowo ukarany, jeżeli zostanie ponownie zatrzymany w czasie jazdy mając więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi. Wówczas grozi mu 1-5 lat więzienia i kara grzywny o wysokości 500-1500 BGN (ok. 256–767 EUR). Przed zmianami za powtórną jazdę pod wpływem alkoholu groziły 2 lata pozbawienia wolności i 100-300 BGN (ok. 107–322 EUR) grzywny. Analogiczne przepisy będą dotyczyły prowadzących pod wpływem środków odurzających.

Z dotychczasowej kary 1-5 lat pozbawienia wolności do maksymalnie 6 lat wzrosła kara za spowodowanie ciężkiego lub tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu. Przy szczególnie ciężkich uszkodzeniach kara wzrosła z 1-8 lat więzienia do maksymalnie 10 lat. Znacznie zaostrzono kary za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kara przewidywana do tej pory przez Kodeks Karny wynosiła 3-10 lat i została zamieniona na karę 3-15 lat pozbawienia wolności. W szczególnie ciężkich przypadkach kara więzienia 5-15 lat została zwiększona do maksymalnie 20 lat.

Za ucieczkę z miejsca wypadku, podczas którego spowodowano średni lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy grozi 1-5 lat pozbawienia wolności, a w szczególnie ciężkich przypadkach od 2-8 lat. Ucieczka z miejsca wypadku ze skutkiem śmiertelnym jest zagrożona karą od 3-10  lat więzienia, a w szczególnych przypadkach 5-15 lat.

Opinie wśród Bułgarów na temat słuszności zaostrzania kar dla sprawców tego rodzaju przestępstw są podzielone, ale przyjęte zmiany podążają za tendencjami widocznymi również w innych europejskich krajach, borykających się z rosnącą liczbą wypadków powodowanych przez kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Jak widać na przykładzie krajów skandynawskich, gdzie kary za tego typu przestępstwa są bardzo wysokie, polityka braku jakiejkolwiek tolerancji dla takich przestępstw przynosi bardzo dobre rezultaty, a przede wszystkim znacząco zmniejsza liczbę ofiar wypadków drogowych.

Źródło: investor.bgureport.bg.

About Alicja Dytkowska

KOMENTARZE