Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: PE wzywa do pełnego otwarcia rynku pracy UE dla obywateli Bułgarii i Rumunii

Bułgaria: PE wzywa do pełnego otwarcia rynku pracy UE dla obywateli Bułgarii i Rumunii

Parlament Europejski przyjął dziś na sesji w Strasburgu rezolucję popierającą pełne otwarcie rynku pracy w UE od styczniu 2012 r. dla obywateli Bułgarii i Rumunii. Dokument stwierdza, że ​​badania nie wykazały negatywnych tendencji w krajach, które umożliwiły już Bułgarom i Rumunom pracę, jak też obywatelom krajów, które przystąpiły do ​​Wspólnoty po 2004 roku. Rezolucja została przyjęta w następstwie sprawozdania rumuńskiego eurodeputowanego z Europejskiej Partii Ludowej, Traiana Ungureanu. Podkreśla on, że z oficjalnych danych KE wynika, iż ​​pracownicy z Europy Wschodniej nie przyczynili się do wzrostu bezrobocia i nie zaszkodzili systemom socjalnym w krajach, w których się osiedlili. Deputowany wymienia dane potwierdzające, że PKB w krajach, które przyjęły pracowników z Europy Wschodniej wzrosło o jeden procent. Parlament Europejski wzywa państwa UE do przeglądu wprowadzonych zasad okresów przejściowych, do pełnego otwarcia swoich rynków pracy oraz zniesienia wszystkich ograniczeń od 1 stycznia przyszłego roku.

 

Tekst: bta.bg, tłum. i red. S.F.

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE