Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Plany budowy infrastruktury gazowej w regionie Morza Czarnego

Bułgaria: Plany budowy infrastruktury gazowej w regionie Morza Czarnego

Wiceminister gospodarki, energetyki i turystyki Walentin Nikołow pojechał z wizytą do Belgradu, gdzie uczestniczył w spotkaniu z ministrami energetyki państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Uczestnicy przyjęli deklarację rozwoju infrastruktury gazowej w Regionie Czarnomorskim, która ma na celu dywersyfikację tras tranzytowych, połączeń międzysystemowych i realizację transportu gazu ziemnego.

Minister określił budowę połączeń gazowych z Rumunią, Grecją, Serbią, Turcją jako ważne dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Budowa m.in. gazociągu między Bułgarią i Serbią zapewni dostawy 1,8 mld m sześciennych rocznie, z perspektywą ich  zwiększenia do 4,5 mld m sześciennych rocznie.

Walentin Nikołow wziął również udział w spotkaniu z ministrami energetyki Serbii, Armenii i Azerbejdżanu. W trakcie rozmów Azerbejdżan potwierdził chęć dostaw gazu do Bułgarii i Europy Południowo-Wschodniej. Dostawy mogą być zrealizowane na dwa sposoby – poprzez gazociąg przez terytorium Turcji, dalej Bułgarii, do Serbii lub poprzez transport sprężonego gazu ziemnego przez Morze Czarne.

Źródło: mi.government.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE