Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Po 25 latach budowa Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Sofijskiego dobiega końca

Bułgaria: Po 25 latach budowa Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Sofijskiego dobiega końca

Lata przełomu po 1989 r. pozostawiły mnóstwo swoistych pomników architektonicznych – nieukończonych projektów budynków użyteczności publicznej. Jednym z takich obiektów jest gmach Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Sofijskiego, którego budowa rozpoczęła się w 1987 r. Wszelkie prace zawieszono w połowie lat 90-tych.
– Nadszedł moment, aby to głośne, aczkolwiek porzucone przedsięwzięcie zostało zrealizowane. – możemy przeczytać na stronie biura „A i A architekti”, które podjęło się sporządzenia ostatecznego projektu.
Przewiduje on odbudowę i renowację oraz wykończenie prowizorycznego budynku uniwersyteckiego, którego budowa została zawieszona 20 lat temu. Obiekt ma się składać z kompleksu dydaktyczno-administracyjnego o powierzchni 18 127 m2 oraz czteropoziomowego parkingu, na który przeznaczono 5590 m2. Projektanci przyznają, że budynek nie będzie szeroko reklamowaną czy honorowaną nagrodami i certyfikatami inwestycją, jednak jeżeli chodzi o nowoczesne rozwiązania, na uwagę zasługują projekty instalacyjne: budynek będzie bardzo „energooszczędny” dzięki izolacjom cieplnym i zastosowaniu wydajnych urządzeń klimatyzacyjnych.
Inwestorzy – Aktiv Properties (spółka specjalnego przeznaczenia, której głównym akcjonariuszem jest PT Holding) oraz Galaxy Property Group OOD – będą finansować budowę ze środków własnych. Wykonawcą jest SIENIT OOD. Przewidywany termin realizacji to rok 2013, a całkowita wartość projektu ma wynieść 13 mln EUR.
Priorytetem przy tworzeniu unowocześnionego projektu było maksymalne wykorzystanie istniejących konstrukcji betonowych oraz harmonijne nawiązanie do oryginalnej koncepcji. Stąd np. dobór materiałów wykończeniowych – zadecydowano, aby pokryć fasadę płytami ceramicznymi.
– Staraliśmy się stworzyć wizję, którą okażemy szacunek pierwotnemu projektowi. – mówi architekt Angeł Zachariew. Ambicją biura projektowego jest, aby budowa Wydziału Dziennikarstwa stała się przykładem „ożywiania trupów architektonicznych, które długo przebywały w kostnicy przemian ekonomicznych i rynkowych”.

Tekst: stroitelstvo.bg, aaa.bg, tłum. i red. Anna Teklińska

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE