Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria pod obserwacją Komisji Europejskiej
źródło-novinite.bg

Bułgaria pod obserwacją Komisji Europejskiej

Jak podaje Komisja Europejska, Bułgaria pozostaje pod obserwacją z powodu zachwiania równowagi gospodarczej. Sytuacja ta jest związana z redukcją zadłużeń w sektorze przedsiębiorstw oraz z trwającym ciągle dostosowywaniem pozycji zewnętrznej do konkurencyjności oraz rynku pracy.

Według Bułgarskiej Agencji Prasowej (BGNES), w ostatnim raporcie KE można zauważyć, iż kilka wskaźników przekracza wymagany próg, w tym w zakresie Międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz bezrobocia. Ryzyko związane z pozycją zewnętrzną zmniejsza się w porównaniu do poprzednich lat. Negatywna Międzynarodowa pozycja inwestycyjna pozostaje wysoka, podczas gdy zadłużenie zagraniczne netto jest znacznie niższe niż przewidywany przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Badania KE pokazują również, że w sektorze prywatnym spada redukcja zadłużeń.

Komisja zauważa dodatkowo, że niefinansowany dług korporacyjny jest stosunkowo wysoki w porównaniu do krajów znajdujących się w podobnej sytuacji co Bułgaria, chociaż jego większa część jest wynikiem transgranicznych wzajemnych pożyczek.

Rynek pracy pozostaje słaby, a bezrobocie, w tym również wśród młodzieży, w dalszym ciągu rośnie, choć jego wskaźnik w 2013 r. zmalał. Według Komisji w tym roku wzrosło również ubóstwo i wykluczenie społeczne.

 

Źródło: novinite.bg

About Angelika Czarnopyś

KOMENTARZE