Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Bułgaria: Powódź w obwodzie Płowdiwskim. Zwołano sztab kryzysowy.

Bułgaria: Powódź w obwodzie Płowdiwskim. Zwołano sztab kryzysowy.

Siedemnaście zalanych wsi, dwa zerwane mosty w Czesznigirowie to szkody, jakie topniejący śnieg wyrządził w obwodzie Płowdiwskim. Półmetrowa fala dotarła do ponad 90 domów – ogłosił Krajowy  Sztab Kryzysowy. Najgroźniejsza jest sytuacja w gminach Sadowski i Pyrwomaj, gdzie woda zerwała mosty i zniszczyła ulice. Utonęły setki zwierząt. Zagrożeniem dla innych rejonów kraju mogą stać się rzeki niosące z nurtem kry lodowe.
– Nigdzie nie ma przepełnionych zbiorników retencyjnych. Przyczyną były intensywne roztopy. – objaśnia gubernator obwodu, Zdrawko Dimitrow. Łącznie 50 domów w Pyrwomaju i okolicznych wsiach, wraz z tysiącami hektarów pól w sobotni wieczór znalazły się pod wodą. Gwałtowne topnienie śniegu przepełniło małe zbiorniki, podwyższyło poziom wody w rzekach i doprowadziło do przelania kanałów odwadniających.
– W tym roku opady śniegu w okolicach Asenowgradu przekroczyły średnią o 400%. Wraz ze wzrostem temperatury podniósł się poziom rzek. W rejonie Sadowa, Bogdanicy i Czesznigirowa zlewa się kilka dopływów, tworząc duże wezbranie – stan wody jest coraz wyższy i może przysporzyć poważnych kłopotów. – mówi wicegubernator Asenowgradu, Manoł Genow. – Jedynym zbiornikiem w obwodzie Asenowgradu, który wylał jest „Konusz” – zalał partery domów w miejscowości Złatowrych, położonej na terenie równinnym, gdzie zawsze po roztopach zbiera się duża ilość wody. Zbiornik „Kjumjurdżi dere” miał uszkodzoną tamę, zdołano jednak na czas wykonać niezbędne wzmocnienia.
W miejscowości Czesznigirowo, gdzie powódź zniszczyła dwa mosty, wezbrana rzeka zalała 10 domów. We wsiach Sełci, Bogdanci woda zniszczyła kolejne 10 domów, wyrwała asfalt z ulic.
Powódź w obwodzie Sadowo zniszczyła ok. 100 hektarów  pól, zamknęła drogę między wsiami Porojna i Lenowo. Ze względu na alarmująco wysoki stan wód w rzekach zwołano Krajowy Sztab Kryzysowy.
Zbiorniki retencyjne w obwodzie Chaskowskim, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie są objęte stałą obserwacją. Sołtysi wsi położonych na terenach narażonych na podtopienia są przygotowani na ewentualną konieczność ewakuowania mieszkańców.

Źródło: monitor.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE