Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Powołano rząd tymczasowy

Bułgaria: Powołano rząd tymczasowy

capital.bg

Prezydent Rosen Plewneliew ogłosił we wtorek  skład rządu tymczasowego oraz przedstawił główne zadania stojące przed nowym gabinetem, m.in w zakresie organizacji przedterminowych wyborów 12 maja.  Zgromadzenie Narodowe zostanie rozwiązane 15 marca.

Zgodnie z zapowiedziami zostały wprowadzone zmiany w strukturze rządu – powołano trzech wicepremierów, nie posiadają jednak uprawnień zastępcy prezesa Rady Ministrów. Nową funkcją w rządzie tymczasowym jest stanowisko Ministra Rozwoju Rządu Elektronicznego (e-Rządu) oraz wiceministra gospodarki ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezydent zobowiązał rząd do przygotowania przepisów antymonopolowych w dziedzinie energetyki, aby wybrać nowego dostawcę energii oraz zmian legislacyjnych dotyczących organu nadzoru, który zostanie powołany przez parlament. System kasy emisyjnej zostanie zachowany do wejścia Bułgarii do strefy euro.

– Rząd tymczasowy będzie zajmował się polityką, ale nie będzie polityczny – powiedział prezydent. Żaden z ministrów nie będzie brał udziału w wyborach.

Do gabinetu rządu tymczasowego z ambasadorem Bułgarii we Francji, Marinem Rajkowem pełniącym obecnie funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych, należą:

Ekaterina Zachariewa – wicepremier i minister rozwoju regionalnego

Dejana Kostadinowa – wicepremier i minister pracy i polityki socjalnej

Iljana Canowa – wicepremier do spraw funduszy unijnych

Petja Pyrwanowa – minister spraw wewnętrznych

Asen Wasilew – minister gospodarki, energetyki i turystyki

Dragomir Jordanow  – minister sprawiedliwości

Prof. Iwan Stankow – minister rolnictwa

Kalin Christow – minister finansów

Kristian Krystew – minister transportu, komunikacji i technologii informatycznych

Nikołaj Miłoszew – minister edukacji, nauki i młodzieży

Prof. Nikołaj Petrow – minister zdrowia

Petar Stojczew – minister wychowania fizycznego i sportu

Roman Wasilew – minister rozwoju rządu elektronicznego

Todor Tagarew – minister obrony narodowej

Władimir Penew – minister kultury

Julian Popow – minister ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W środę odbędzie się uroczysta ceremonia przekazania władzy i objęcia tek ministerskich.

Źródło: dnevnik.bg, capital.bg, politics.actualno.com.

About Anna Teklińska

KOMENTARZE