Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Prywatyzacja firmy zbrojeniowej WMZ Sopot

Bułgaria: Prywatyzacja firmy zbrojeniowej WMZ Sopot

Z powodu trudnej sytuacji finansowej WMZ Sopot, w lipcu br. rozpoczęła się procedura prywatyzacji spółki. Ostatecznie trzy firmy: Sage Consultants AD Sofia, Emko EOOD Sofia, Dunarit AD Ruse, oraz adwokat Tihomir Trendafilow z Sofii, wykupili materiały przetargowe.

W kolejnych etapach konkursu, uczestnicy będą musieli przedstawić dokumenty potwierdzające ich zdolność do pracy z informacjami niejawnymi. Kolejną procedurą będzie składanie dokumentów zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami klasyfikacji, wydanie certyfikatu i zakup memorandum  informacyjnego.

Kryteria, według których będą oceniani uczestnicy przetargu to cena zakupu akcji (60% oceny), zaproponowana oferta inwestycji (30%), liczba personelu (10%). Kaucja za uczestnictwo wynosi 3 mln EUR. Termin składania ofert wiążących mija 27 grudnia 2012 o godzinie 15.00.

Nowy inwestor będzie musiał utrzymać poziom zatrudnienia – ponad 3 000 pracowników. Jego obowiązkiem będzie również utrzymanie wysokości wynagrodzenia podstawowego za pracę, które wynosi około 550 BGN (ok. 1 153 PLN).

 

Źródło: btvnews.bg, dnevnik.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE