Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Przedstawiciele największych firm budowlanych na Forum Biznesu w Azerbejdżanie

Bułgaria: Przedstawiciele największych firm budowlanych na Forum Biznesu w Azerbejdżanie

Delegacja 12 bułgarskich firm budowlanych na czele z Ministrem ds. Rozwoju Regionalnego Lilianą Pawłową uczestniczyła w Forum Biznesu, które odbyło się w stolicy Azerbejdżanu – Baku.

Obecnie kraj ten realizuje program budowy infrastruktury kolejowej i drogowej, mieszkań i budynków komercyjnych, jak i nowego portu w Baku. W związku z tymi inwestycjami, Minister Pawłowa ogłosiła, że poszukiwane są możliwości włączenia do nich bułgarskich firm jako wykonawców lub podwykonawców poszczególnych projektów. Szacowana wartość nowych projektów infrastrukturalnych to 100 mld USD. Bułgaria szczególnie jest zainteresowana uczestnictwem przy budowie nowego Stadionu Olimpijskiego, kurortu narciarskiego Shahdag a także przy rządowym projekcie Baku White City.

Podczas Business Forum, bułgarskie firmy Biad – S i Trace Group Hold podpisały Memorandum o współpracy z lokalnymi firmami z Azerbejdżanu.

Według Minister Pawłowej mogą zostać poszerzone możliwości wspólnych inwestycji o obszary, w których Azerbejdżan ma doświadczenie, mianowicie w budowie, remoncie i modernizacji magazynów gazu, a także gazyfikacji i dystrybucji gazu czy rafinacji ropy naftowej.

W Forum Biznesu w Azerbejdżanie brali udział przedstawiciele takich bułgarskich firm jak: Glavbolgarstroy, Trace Group Hold, Biad – S, PST Holding, Euro Alliance Engineering, Energoremont Holding, Vodstroy 98, Stanilov, Start Engineering, Hydrostroy, GP Group, AT Engineering.

 

Źródło: capital.bg, dnevnik.bg.

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE