Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Przedterminowe dotacje dla hodowców

Bułgaria: Przedterminowe dotacje dla hodowców

Przedterminowe wypłaty rocznych dotacji dla hodowców są wynikiem przeprowadzonej na początku sierpnia akcji ścisłej kontroli rynku rolno-spożywczego, o wadze której świadczył udział państwowych organów bezpieczeństwa. Drugą z przyczyn jest susza, która spowodowała niskie plony, a co za tym idzie, zmniejszenie dostępności paszy na rynku, jak i na pastwiskach. Nieprawidłowości w wykorzystywaniu funduszy w ubiegłym roku oraz krytyczny stan tej gałęzi gospodarki skłoniły rząd do rozważenia również kwestii zwiększenia środków przeznaczonych na wsparcie sektora hodowli zwierząt.

Dotacje zostaną po raz pierwszy wypłacone 2 miesiące wcześniej niż zazwyczaj, czyli do końca października i wyniosą w sumie ok. 61 mln EUR. Fundusze przyznane z wyprzedzeniem mają zrekompensować tegoroczne straty spowodowane wysokimi kosztami paszy i niskimi cenami mleka.

Obiecujące zapowiedzi dotyczące podwyższenia o 50% dotacji państwowych na przyszły rok hodowcy usłyszeli we wtorek od ministra rolnictwa, Mirosława Najdenowa. Spotkanie odbyło się podczas jego wizyty na otwarciu jubileuszowej 20-tej edycji międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej „Rolnictwo i wszystko o nim” w miejscowości Dobricz.

Źródło: inews.bg, investor.bg, dobrichmedia.com.

 

About Anna Teklińska

KOMENTARZE