Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Raport o stanie sektora rolnego

Bułgaria: Raport o stanie sektora rolnego

W środę 13 grudnia br., na zgromadzeniu rządu, minister rolnictwa Mirosław Najdenow przedstawił raport roczny dotyczący rozwoju rolnictwa. Wyniki raportu miały być odpowiedzią na zarzuty opozycji o słabym rozwoju wsi bułgarskiej i nieprawidłowym dysponowaniu finansami przeznaczonymi na ten cel.

Minister Najdenow powołał się na wtorkowe wyniki raportu Eurostatu, według którego Bułgaria posiada najniższe ceny żywności w całej UE.

Całkowita wartość produkcji w sektorze rolnym za 2011 rok wzrosła o 15% w porównaniu do roku 2010. Również w 2011 roku zauważalny wzrost nastąpił w sferze handlu rolnego o 52,2%. Jest to najwyższy wzrost od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Według Najdenowa w 2011 roku wartość dodana brutto wzrosła o 22%. Wstępne dane za pierwsze półrocze 2012 roku wykazują dodatkowy wzrost o 14,5% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Podczas zgromadzenia, rząd wyraził poparcie wniosku ministra rolnictwa o dodatkowe 7 milionów BGN dla Bułgarskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności. Środki mają być wykorzystane w celu zapewnienia wynagrodzeń dla weterynarzy oraz wydajności działań realizacji środków dla programów nadzoru i zwalczania chorób zwierząt.

 

Źródło: dnes.bg, 24chasa.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE