Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Rekordowo niski wskaźnik urodzeń

Bułgaria: Rekordowo niski wskaźnik urodzeń

W 2012 roku w Bułgarii przyszło na świat 62 tys. dzieci – jest to najniższy wskaźnik urodzeń w tym kraju od 1945 roku. Dla porównania, w 2011 roku urodziło się 71 tys. noworodków, zaś w czasie kryzysu w 1997 roku – 64 tys.

Tendencja spadkowa urodzeń wiąże się nie tylko z warunkami życia, ale także z większą możliwością realizacji zawodowej wśród kobiet. Według Elicy Dimitrowej z Instytutu Badań Demograficznych i Człowieka, pogorszenie warunków ekonomicznych w kraju również wpływa na spadek wskaźnika urodzeń.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzice” Cweta Brestniczka twierdzi, że ludzie nie decydują się na dzieci, ponieważ boją się odpowiedzialności z tym związanej, a z drugiej strony nie czują wsparcia, gdy decydują się na taki krok.

Średnia część z PKB, która jest przeznaczana na wsparcie rodziny w UE wynosi 2,1%. Dla porównania, w niektórych krajach unijnych ta część sięga nawet 4%, zaś w Bułgarii jedyne 1,2%.

 

Źródło: novinite.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE