Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Rozdano certyfikaty dla czterech top inwestorów zagranicznych

Bułgaria: Rozdano certyfikaty dla czterech top inwestorów zagranicznych

źródło-capital.bg

 

Na podstawie Ustawy o promocji inwestycji na okres grudzień 2012 – luty 2013,  w piątek 8 marca br., rozdano certyfikaty dla realizowanych w Bułgarii projektów inwestycyjnych przez firmy zagraniczne: Trakya Glass Bulgaria EAD, Monopol Bulgaria, Faggio oraz Centrum nanotechnologii. Dzięki projektom powstanie ponad 400 nowych miejsc pracy w Tyrgowiszte, Sofii, gminie Szumen i Jamboł. Każde z przedsięwzięć powinno zostać ukończone w 2014 roku.

Firma Trakya Glass Bulgaria, która należy do tureckiego holdingu Sisecam, została nagrodzona certyfikatem „Priorytetowy projekt inwestycyjny” za rozbudowę fabryki produkcji szkła i wyrobów szklanych w swoim kompleksie w Tyrgowiszte. Ponadto projekt obejmuje budowę drugiej linii do fabryki szkła płaskiego i drugiego pieca do produkcji szkła dla gospodarstw domowych. Przedsięwzięcie jest już w trakcie realizacji i prawdopodobnie zostanie ukończone pod koniec 2013 roku. Jego całkowitą wartość szacuje się na 300 mln BGN (ok. 633 mln PLN). Dzięki projektowi firma będzie mogła zatrudnić jeszcze 300 osób. Trakya Glass Bulgaria jest jednym z największych inwestorów w Bułgarii, który pojawił się na rynku w 2004 roku i zapewnia pracę 1 500 osobom.

Drugą nagrodzoną firmą jest Monopol Bulgaria, która otrzymała certyfikat klasy „A” za inwestycję w wysokotechnologiczną produkcję radiofarmaceutyków. Wartość projektu wynosi 8 mln BGN (ok. 16,8 mln PLN). Spółka należy do tureckiej firmy Eczacibasi – Monrol. W ramach projektu zostanie wybudowane laboratorium w dzielnicy Liulin w Sofii, gdzie produkowane będą preparaty do diagnostyki obrazowej chorób onkologicznych i neurologicznych. Według kierownika projektu, Aleksandra Jordanowa, obiekt dostarczy radioizotopów dla potrzeb medycyny nuklearnej w Bułgarii i w krajach sąsiednich. Laboratorium powinno rozpocząć pracę na początku przyszłego roku.

Certyfikat klasy „A” został również przyznany firmie Faggio za projekt budowy fabryki pelletu drzewnego za 10 mln BGN (ok. 21 mln PLN). Spółka powstała przed rokiem, założona została przez Gascom Renew z Mediolanu i bułgarską firmę Lozeto, lecz inwestycja została określona przez dyrektora wykonawczego, Iliego Nemskiego, jako włoska. Fabryka Faggio będzie największą tego typu w Bułgarii.

Czwarty top inwestor, firma Centrum nanotechnologii, otrzymała certyfikat klasy „B”. Spółka będzie realizować projekt z dziedziny nanotechnologii za 2 mln BGN, który pozwoli jej otworzyć 58 miejsc pracy w gminie Jamboł. W jego ramach zostaną przeprowadzone badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia. Założycielami firmy są dwaj Rosjanie i Bułgar, a przedmiotem działalności firmy jest szeroki zakres badań i opracowanie produktów niezbędnych dla hodowli zwierząt i uprawy roślin, kompozycji paliw i olejów oraz technologii do stabilizacji polimerów i innych.

Wszystkie certyfikaty zostały wydane jeszcze przed wprowadzeniem zmian w Ustawie o promocji inwestycji. Poprawki przewidują ułatwienia administracyjne, wsparcie finansowe na budowę infrastruktury i szkolenia dla pracowników. Wraz ze zmianami, które weszły niedawno, wprowadzono dodatkowe kryterium przyznawania certyfikatów związane z liczbą nowo utworzonych miejsc pracy, w celu stymulacji inwestycji w ramach usług takich jak outsourcing czy technologie informacyjne.

 

Źródło: capital.bg   

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE