Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Spółka BDŻ Przewozy Pasażerskie inwestuje w czyszczenie pociągów

Bułgaria: Spółka BDŻ Przewozy Pasażerskie inwestuje w czyszczenie pociągów

Ponad 7 mln EUR zostanie przeznaczonych przez Spółkę BDŻ Przewozy Pasażerskie na gruntowne wyczyszczenie składów kolejowych. Wykonawcą będzie najprawdopodobniej „Wasiłka Sofia” – firma, która jako jedyna złożyła wiążącą ofertę w ramach ogłoszonego przetargu. Termin wykonania zlecenia wynosi 3 lata.

Spółka uruchomiła publiczną rejestrację zamówień pod koniec sierpnia. Warunkiem przyjęcia oferty była wysokość obrotów firmy w ciągu ostatnich 3-ech lat – miała wynosić nie mniej niż 6 mln EUR bez VAT. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac konserwacyjnych dla firm zewnętrznych to jedna ze strategii BDŻ mających na celu zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej. Podobne praktyki outsourcingowe są częścią planu reorganizacji funkcjonowania kolei, który ma zostać sfinalizowany w roku 2014.

To już druga próba znalezienia firmy, która podejmie się wyczyszczenia wagonów i lokomotyw. „Komeks RM”, który wygrał poprzedni przetarg, odmówił wykonania zadania. Wówczas nie znaleziono zastępcy, a warunki takie, jak przeznaczona kwota i termin wykonania były jednakowe.
Źródło: investor.bg.

About Anna Teklińska

KOMENTARZE