Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Środki z Funduszu „Kozłoduj” idą na efektywność energetyczną

Bułgaria: Środki z Funduszu „Kozłoduj” idą na efektywność energetyczną

Realizacja projektów poprawy efektywności energetycznej o łącznej wartości 120 mln BGN (271,2 mln PLN) będzie finansowana ze środków unijnych w ramach Międzynarodowego Funduszu „Kozłoduj” (MFK). Decyzja ta została podjęta na posiedzeniu Donatorów MFK, w którym uczestniczył minister gospodarki, energetyki i turystyki Delian Dobrew.

Szefowi resortu gospodarki udało się  przekonać Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) do dalszego finansowania projektów związanych z niezbędną restrukturyzacją i modernizacją gospodarki energetycznej Bułgarii. Z wolnych środków przeznaczonych uprzednio na efektywne wykorzystywanie i oszczędzanie energii pozostało 35,5 mln EUR.

W rezultacie 217 projektów z 66 gmin otrzymało zgodę na dofinansowanie (szpitale, budynki użyteczności publicznej, szkoły i przedszkola). W ten sposób zwiększy się efektywność energetyczna, zmniejszą się wydatki na prąd i poprawi się wygląd zewnętrzny przeznaczonych do remontu budynków. Realizacja projektów ma ruszyć z początkiem przyszłego sezonu budowlanego, przy czym do końca lata mają zostać ogłoszone przetargi i konkursy na realizację projektów.

Dodatkowo udało się pozyskać 10,5 mln EUR na utworzenie energooszczędnego oświetlenia miejskiego w 14 gminach.

Sofijskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzyma 1,5 mln EUR na badania nad projektem pozyskiwania mocy z RDF odpadów, pochodzących z byłego zakładu utylizacji odpadów w Sofii.

Według ostatnich danych Ministerstwa gospodarki, energetyki i turystyki, do chwili obecnej wartość umów podpisanych w ramach funduszu „Kozłoduj” wynosi 175,3 mln EUR. Ich skutkiem jest oszczędność energii rzędu 633 MWh.

MFK powstał w celu zarządzania środkami z UE przeznaczonymi na likwidację skutków przedterminowego wygaszenia i likwidacji bloków I-IV elektrowni jądrowej „Kozłoduj”. Na ten cel  podpisano porozumienie opiewające na blisko 15 mln EUR.

Źródła: cross.bg, dnevnik.bg, eib.org, old.mee.government.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE