Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Środki z koncesji wydobywczych będą finansowały innowacje

Bułgaria: Środki z koncesji wydobywczych będą finansowały innowacje

Nowy projekt zmian w ustawie o innowacjach zakłada przeznaczenie 25% środków zebranych z koncesji wydobywczych na finansowanie innowacji. W tym celu zostanie powołany specjalny fundusz innowacji przy Ministerstwie Gospodarki, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie środkami.

Ponadto fundusz ma otrzymać subwencje z budżetu państwa, Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych UE, darowizn, odsetek, ale ma też generować własne dochody. Funduszem ma zarządzać specjalnie powołana Rada we współpracy z przedstawicielami rządu i organizacji pozarządowych.

Projekt ustawy o innowacjach jest częścią wymagań, które Bułgaria musi spełnić w ramach Paktu Euro Plus. Ministerstwo Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MIET) zapewnia, że ustawa gwarantuje trwałość i możliwość prognozowania polityki wspierania innowacji oraz przewiduje stworzenie mechanizmu koordynacji strategii rozwoju nauki, technologii i edukacji. Ma ona też regulować kontrolę wydatków publicznych w celu wspierania innowacji. W razie przyjęcia zmian zostaną wprowadzone jasne i proste mechanizmy finansowego i niefinansowego stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Ustawa obejmie wszystkie krajowe, dwustronne i wielostronne inicjatywy oraz programy wspierania innowacji, takie jak EUREKA, EUROSTARS, a także programy ramowe Unii Europejskiej.

Źródło: klassa.bg, economymagazine.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE