Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Standard państwowy dla produktów turystycznych

Bułgaria: Standard państwowy dla produktów turystycznych

Eksperci z Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MIET) złożyli propozycję wprowadzenia państwowego systemu certyfikacji jakości bazy materialnej turystyki. Specjaliści przedstawili wyniki badań stanu i rozwoju turystyki w Bułgarii, sfinansowanych ze środków europejskiego programu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 494 mln BGN (1,037 mld PLN).

Zaproponowane zostały dwa systemy: system dobrowolnej certyfikacji jakości uprawniający do oznaczenia Państwowym Znakiem Jakości „Q” oraz system dobrowolnej certyfikacji stałego rozwoju uprawniający do oznaczenia Państwowym Znakiem Trwałego Rozwoju.

Systemy te mogą zostać wprowadzone najwcześniej za dwa lata. Koszt otrzymania certyfikatu ma wynosić 1000 – 2000 BGN (2100 – 4200 PLN), a dokument będzie wydawany na okres do trzech lat. Na chwilę obecną ok. 1000 przedsiębiorstw jest gotowych na taką inwestycję. Certyfikacja nie będzie miała charakteru obowiązkowego.

Wyniki badań przeprowadzonych na grupie przedstawicieli 600 przedsiębiorstw turystycznych, 54 stowarzyszeń i specjalistów z branży pokazują, że nie istnieją obiektywne i mierzalne wskaźniki oceny jakości w bułgarskiej turystyce, natomiast standaryzacja i certyfikacja są nieznane, a środowisko biznesowe (partnerzy, dostawcy i konsumenci) nie determinuje zmian zachowań na rynku.

Źródło: investor.bg, radiosofia.bnr.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE