Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Święto Piśmiennictwa Słowiańskiego i Kultury

Bułgaria: Święto Piśmiennictwa Słowiańskiego i Kultury

– Dziś jest dzień duchowości, kultury i nauki, dzień tych, którzy dali nam poczucie własnej tożsamości. – ogłosili oratorzy zebrani podczas uroczystej ceremonii pod gmachem biblioteki im. „Św. Św. Cyryla i Metodego” w Sofii.

W Bułgarii 24-go maja obchodzone jest jedno z najważniejszych świąt państwowych i religijnych, Święto Piśmiennictwa Słowiańskiego i Kultury. Jest to dzień poświęcony świętym Cyrylowi i Metodemu, których działalność misyjna prowadzona pod koniec IX wieku miała doniosłe znaczenie dla powstania i rozwoju piśmiennictwa słowiańskiego. Święto jest także oficjalnym dniem bułgarskiej kultury i oświaty.

Jako dzień świętych Cyryla i Metodego, 24 maja jest obchodzony także w innych krajach słowiańskich, zaś jako liturgiczne święto – w Bułgarii i Rosji. W tradycji bułgarskiej Święci Bracia Sołuńscy są otoczeni szczególnym kultem, a 24 maja jest dniem bardzo uroczystym. W wielu miastach zorganizowano odświętne pochody, odprawiano uroczyste liturgie. Tradycyjnie wykonano Hymn św. św. Cyryla i Metodego autorstwa Stojana Michajlowskiego.

W Bułgarii 24 maja to również dzień wolny od pracy.

Tekst: dnes.bg. zdjęcie: miraculousreligion.blog.bg.

About Anna Teklińska

KOMENTARZE