Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Szkoła koraniczna w Kyrdżali zamknięta decyzją sądu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bułgaria: Szkoła koraniczna w Kyrdżali zamknięta decyzją sądu

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Płowdiwie zamknięto muzułmańską szkołę koraniczną z internatem w miejscowości Kyrdżali. Wyrok jest prawomocny. Sąd rozpatrywał tę sprawę w związku ze skargą Stowarzyszenia Pomocy Zdrowotnej, Edukacyjnej, Sportowej i Kulturalnej, które zarządzało ośrodkiem, po odwołaniu od decyzji Sądu Rejonowego w Kyrdżali z października 2014 r.

Proces pierwszej instancji rozpoczął się po kontroli przeprowadzonej w szkole przez Agencję Ochrony Dzieci, zakończonej w grudniu 2012 r. Głównym zarzutem wobec ośrodka był fakt, że nie spełnia wymogów stawianych tego typu obiektom, określonych w ustawie o turystyce. Rekrutacja uczniów było przeprowadzana w sposób wybiórczy i subiektywny (ogłoszenia o ofercie edukacyjnej były rozprowadzane wyłącznie w meczetach w języku tureckim), nie było określonych cen korzystania z oferty, nie prowadzono rejestrów oraz odpowiedniej dokumentacji, a dzieci, uczące się w szkole, nie mogły przyjmować osób z zewnątrz. Do tego, mimo ściśle religijnego charakteru, nie zostało to odnotowane w dokumentacji czy regulaminach placówki. Zapisy odbywały się bez pisemnej zgody ze strony rodziców; podobne nieścisłości istniały w przypadku zbierania składek na funkcjonowanie szkoły. Wśród kadry nauczycielskiej byli cudzoziemcy, niewładający językiem bułgarskim i bez odpowiednich kwalifikacji. W czasie kontroli okazało się, że do szkoły uczęszczała także dwójka małoletnich nielegalnych imigrantów z Syrii.

We wrześniu 2014 r. mufti Kyrdżali Bejhan Mehmed kategorycznie potępił funkcjonowanie nielegalnych islamskich szkół z internatem, które w sposób tajny nauczają Koranu. Podkreślił on, że w rejonie istnieją także placówki, które działają w zgodzie ze wszystkimi przepisami. Zagwarantował on, że naucza się w nich w oparciu o oficjalne zasady islamu i nie mają one nic związanego z fundamentalizmem muzułmańskim.

Źródło: actualno.com

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE