Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Trzy miesiące bez odsetek

Bułgaria: Trzy miesiące bez odsetek

Rząd planuje anulować odsetki podatnikom, którzy do tej pory zwlekali ze spłatą należności państwu. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w przygotowaniu jest projekt ustawy regulującej kwestie przyznawania ulg. Opinii publicznej zostanie on przedstawiony za około 2 – 3 tygodnie.

Z powodu kryzysu ekonomicznego wiele przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zwleka z regulacją podatków i wpłacaniem składek ubezpieczeń społecznych. Po raz pierwszy pomysł anulowania  odsetek pojawił się w 2010 r. z inicjatywy ministra pracy i polityki społecznej Totiu Mładenowa. Z powodu recesji odnotowano znaczny wzrost liczby podatników nie wywiązujących się ze swoich obowiązków finansowych wobec państwa. Naliczane odsetki od nieuregulowanych płatności tylko zwiększają kwotę długu, a tym samym utrudniają podatnikom jego spłacenie. Amnestia częściowo zlikwidowałaby ten problem.

Napływające należności wzbogaciłyby Skarb Państwa o dziesiątki milionów lewów – według danych Ministerstwa Finansów łączna kwota długu podatników wobec państwa wynosi 9 mld BGN (ok. 19 mld PLN).

Nie uzgodniono jeszcze formy, jaką ma przybrać amnestia. Początkowo planowano, by okres nieobjęty odsetkami wynosił 3 miesiące, najprawdopodobniej jednak czas ten zostanie skrócony. Nie ustalono również, czy ulga ta będzie odnosić się tylko do podatków, tylko do ubezpieczeń społecznych czy też obejmie oba rodzaje należności.

Źródła: monitor.bg, dnevnik.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE