Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: UE przedłużyła okres na wdrożenie standardów sanitarno-weterynaryjnych

Bułgaria: UE przedłużyła okres na wdrożenie standardów sanitarno-weterynaryjnych

Komisja Europejska przedłużyła o 2 lata (do 31 grudnia 2013 roku) termin wdrożenia do bułgarskich gospodarstw mleczarskich wymogów sanitarno-weterynaryjnych obowiązujących w UE. W ostatnich latach w Bułgarii został zauważony wzrost dostarczanego do zakładów mleczarskich mleka krowiego  odpowiadającego standardom unijnym.

– Strona bułgarska stworzyła plan działania mający na celu objęcie całej sieci produkcji mleka, zgodnie z unijnymi zasadami – czytamy w decyzji.

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ogłosiło, że Bułgaria zobowiązuje się do monitorowania gospodarstw mleczarskich, które nie spełniają norm UE, a także systemu zbioru i transportu. Bułgaria powinna także przedstawiać Komisji regularne sprawozdania z postępów w kierunku rozwoju bułgarskiego przemysłu mleczarskiego spełniającego wymogi Unii Europejskiej.

 

Tekst: econ.bg, red. i tłum. Małgorzata Marczak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE