Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Uszkodzone pomniki kultury po trzęsieniu ziemi

Bułgaria: Uszkodzone pomniki kultury po trzęsieniu ziemi

Na skutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek, ucierpiało kilka znaczących dla Bułgarii pomników kultury.

Po ustaniu wstrząsów, Minister Kultury Weżdi Raszinow udał się z pospieszną kontrolą do Narodowego Muzeum Historycznego (NIM) i Cerkwi Bojańskiej. Na szczęście nie odnotowano poważniejszych strat – uszkodzeniu uległ głównie sufit dawnej Sali Plenarnej NIM, a w gablotach poprzemieszczały się eksponaty. Lekko uszkodzony został też jeden rzymski posąg, który niezwłocznie zostanie poddany konserwacji.

W Cerkwi Bojańskiej natomiast zaobserwowano uszkodzenia dachówek oraz ubytki w zaprawie murarskiej wewnątrz świątyni. Unikatowe freski z przełomu XI/XII wieku, znajdujące się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, pozostały nienaruszone.

Znacznie poważniejsze straty poniosły obiekty w znajdującym się 9 km od epicentrum mieście Pernik.

W budynku uznanego za pomnik kultury Muzeum Regionalnego poważnie ucierpiała znaczna część ekspozycji. W gablotach znajdują się roztrzaskane eksponaty, na ścianach widnieją pęknięcia, w niektórych miejscach odpadła okładzina elewacji i tynk. Trzęsienie ziemi naruszyło też konstrukcję budynku cerkwi Św. Iwana Rylskiego.

W znajdującej się 7 km na północ od Pernika wsi Mesztica poodpadały freski i część ikon z ikonostasu klasztoru Św. Św. Piotra i Pawła.

Minister Raszidow zapewnił, że szkody są łatwe do usunięcia. Nakazał on komisji, w której członkami są m.in. inspektorzy z Inspektoratu ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury, przygotowanie sprawozdań z uwagami i propozycjami działań renowacyjnych.

 

Źródło: news.bg, dnevnik.bg, dnes.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE