Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wdrażanie zaleceń Konwencji OECD dotyczących walki z korupcją w międzynarodowych transakcjach handlowych
źródło-dnevnik.bg

Bułgaria: Wdrażanie zaleceń Konwencji OECD dotyczących walki z korupcją w międzynarodowych transakcjach handlowych

W związku z przeprowadzoną po raz dziewiąty kontrolą postępów wdrażania Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w walce z przekupstwem zagranicznych funkcjonariuszy publicznych podczas międzynarodowych transakcji handlowych, organizacja pozarządowa Przejrzystość bez granic (krajowe przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji Transparency International) przedstawiła sprawozdanie według którego wynika, że w 2013 roku Bułgaria wraz z Węgrami i Portugalią w rankingu grupowym państw zostaną lepiej ocenione, niż to było w roku ubiegłym. Wynika to ze zmiany zastosowanej metodologii, która ma namacalny udział w światowym eksporcie i w ten sposób określa dokładniej próg kwalifikacji małych eksporterów.

Sprawozdanie zawiera niezależną ocenę zastosowania Konwencji we wszystkich 40 państwach, które ją ratyfikowały i corocznie przedstawiane są ich rezultaty Grupie Roboczej OECD, która również monitoruje i ocenia proces wdrażania. Praca Grupy Roboczej oceniana jest jako wysoce profesjonalna i efektywna. Najważniejsze jednak jest to, aby po dokonanym monitoringu państwa zastosowały skierowane do nich zalecenia i wypełniały swoje zobowiązania wobec Konwencji.

Wśród zaleceń, jakie zostały skierowane do państwa bułgarskiego w związku z walką z przekupstwem zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz rozporządzeń Konwencji ONZ przeciw korupcji, znalazły się: obowiązkowa ochrona osób, które zgłosiły informację o popełnieniu przestępstwa korupcji; skuteczne wdrożenie rozporządzeń dotyczących odpowiedzialności osób prawnych w części dotyczącej przekupstwa zagranicznego; szkolenie organów śledczych odpowiedzialnych za walkę z  przestępstwami korupcyjnymi; wzmożona współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

W odpowiedzi na te zalecenia został sporządzony projekt nowelizacji ustawy o wykroczeniach administracyjnych i sankcjach w części regulującej odpowiedzialność majątkową osób prawnych w przypadku dokonania przestępstwa. Projekt przewiduje pięciokrotny wzrost maksymalnej kwoty grzywny dla osób prawnych i odpowiedzialności karnej dla przestępstw, dokonanych przez osoby wskazane w ustawie, które nie mają obywatelstwa bułgarskiego, jak i dla przestępstw popełnionych za granicą. Znacznie poszerzy się zakres sankcji – odebranie na rzecz państwa wszelkich korzyści płynących z popełnionego przestępstwa przez osobę prawną. Ponadto już w listopadzie 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o konfiskowaniu przez państwo nieruchomości nabytych nielegalnie. W marcu 2013 roku została utworzona Komisja, która ma na celu przeprowadzanie kontroli takich obiektów.

 

Źródło: dnevnik.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE