Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wdrożenie unijnych dyrektyw tzw. Trzeciego pakietu energetycznego

Bułgaria: Wdrożenie unijnych dyrektyw tzw. Trzeciego pakietu energetycznego

Komisja Europejska we wtorek skierowała wniosek o wdrożenie przez Bułgarię, Cypr, Islandię, Luksemburg, Holandię, Rumunię, Słowację i Estonię unijnych regulacji tzw. Trzeciego pakietu energetycznego. Postulat ma formę tzw. stanowiska motywującego, według którego państwa mają dwa miesiące na podjęcie działań w tym kierunku. Jeśli nie ustosunkują się one do wymagań, Komisja Europejska ma prawo wszcząć postępowanie karne przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości.

W lutym 2011 roku przedstawiciele państwowi i rządowi UE podjęli decyzję o konieczności dokończenia budowy wewnętrznego rynku energii i gazu do 2014 roku. Trzeci pakiet energetyczny zawiera rozporządzenia dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energetycznych, łącznie z nowymi przepisami o rozdzieleniu działalności sieciowej, wzmocnieniu niezależności i uprawnień krajowych organów regulujących oraz zasady poprawy funkcjonowania rynków detalicznych w interesie konsumentów.

 

Źródło: dnevnik.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE