Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Większe dochody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bułgaria: Większe dochody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Według danych z raportu bułgarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (NOI), dotyczących pierwszego kwartału 2012 r., wpłaty na ubezpieczenia w wypadku utraty pracy wyniosły o 9,4 mln BGN (ok. 20,10 mln PLN) więcej niż przewidywano.

Instytucja wydała na wypłatę emerytur o 19,2 mln BGN (ok. 41 mln PLN) mniej niż planowano. Wydatki na renty, zasiłki dla bezrobotnych i urlopy macierzyńskie były niższe o 3 mln BGN (ok. 6,41 mln PLN).

Według tego samego raportu NOI, w marcu 2012 r. do instytucji wpłynęły środki (większe o 1% niż w zaplanowanym budżecie) w wysokości 895,5 mln BGN (ok. 1,9 mld PLN), stanowiące 23,1% rocznych dochodów.

Łączna suma wydatków instytucji wynosi ok. 2,1 mld BGN (ok. 4,49 mld PLN), jednak kwota ta jest niższa o 25,9 mln BGN (ok. mln PLN) niż w zaplanowanym budżecie.

econ.bg, bnr.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE