Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wniosek o dofinansowanie europrojektu w ramach Działania 321

Bułgaria: Wniosek o dofinansowanie europrojektu w ramach Działania 321

Bułgaria złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 321 – „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w wysokości 122 mln EUR, ogłosiła zastępca dyrektora wykonawczego Funduszu „Rolnictwo”, Desisława Todorowa.

Całkowity budżet Działania 321 wynosi 723 mln BGN (ok. 1529,2 mln PLN). Do chwili obecnej Bułgaria złożyła 752 wnioski o przyznanie 2,7 mld BGN (ok. 5,71 mld PLN).

Najwięcej projektów składanych do Funduszu „Rolnictwo” w ramach Działania 321 jest związanych z budową i remontem dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnych, boisk, bibliotek i cerkwi. Większość z nich jendak Fundusz odrzuca, gdyż bardzo często są one związane z bieżącymi remontami, przez co nie kwalifikują się do otrzymania środków z UE.

Na Działanie 321 zostały przewidziane wyższe zaliczki i nieoprocentowane pożyczki dla wykonawców na czas realizacji projektu oraz możliwość dofinansowania w przypadku braku części wymaganych dokumentów, których wydawanie jest uzależnione od gmin.

 

Źródło: inwestor.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE