Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Współpraca transgraniczna z Rumunią

Bułgaria: Współpraca transgraniczna z Rumunią

Bułgarski wiceminister rozwoju regionalnego i robót publicznych Nikołaj Nankow ogłosił rezultaty dziewiątego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej (TGS) Rumunia – Bułgaria 2007 – 2013, przeprowadzonego w rumuńskim mieście Călăraşi.

Na posiedzeniu ustalono stworzenie strategicznego projektu analizy możliwości i wariantów budowy trzeciego mostu na Dunaju. Przyjęto również zaktualizowaną Wieloletnią Strategię Pomocy Technicznej, Roczną Strategię Pomocy Technicznej na rok 2013 oraz Strategię Wykorzystania Środków z Programu. W celu maksymalnego wykorzystania funduszy i nadzorowania prac ma zostać powołana specjalna grupa robocza.

Łączna kwota umów zawartych w ramach TSG wynosi 233 mln EUR, z czego 197 mln zostanie pokrytych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie realizowane projekty strategiczne mają być podstawą do stworzenia bazy danych dla celów strategicznego planowania i programowania w kolejnym okresie programowym 2014 – 2020 r.

Szczegóły na temat programu i realizacji projektów są dostępne pod adresem cbcromaniabulgaria.eu lub mrrb.government.bg

Źródło: econ.bg, focus-news.net, btvnews.bg, mrrb.government.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE