Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria wśród państw UE o największej szarej strefie

Bułgaria wśród państw UE o największej szarej strefie

Według badań przeprowadzonych przez Bułgarskie Narodowe Centrum Biznesu nad zasięgiem gospodarki nieformalnej w 2011 roku, bułgarska szara strefa zmniejszyła się jedynie w sektorze sprzedaży towarów, pozostając wciąż na bardzo wysokim poziomie w sektorze usług.

Największy zasięg ma ona w budownictwie, turystyce i służbie zdrowia, gdzie osiąga czasem nawet 60% PKB. Najniższy poziom szarej strefy zaobserwowano w produkcji maszyn i usługach pocztowych – ok. 10 – 12%.

Do oszustw podatkowych i ukrywania dochodów rzadziej dochodzi w dużych, zagranicznych przedsiębiorstwach, przy czym obejmują one głównie te sektory, w których proces gospodarczy kończy się na indywidualnym konsumencie.

Badania skupiły się też na problemach publicznych przetargów, które wynikają nie tyle z łapówek, co z formułowanych uprzednio kryteriów, według których typowany jest zwycięski oferent.

W 2011 roku odnotowano znaczącą poprawę w wysokości kwot pozyskanych z podatku akcyzowego za alkohol i wyroby tytoniowe. Jest ona związana z nakazem połączenia kas fiskalnych z systemem Krajowej Agencji Przychodów (NAP), a także z kontrolami fałszywych umów o pracę, przeprowadzanymi przez Agencję Zatrudnienia, oraz z publiczną presją przeciwko praktyce ukrywania dochodów.

Według danych Komisji Europejskiej, szara strefa gospodarki w krajach UE wynosi średnio między 15 – 17%, od 10-12% w Niemczech i Danii, po prawie 30% PKB w Rumunii, na Łotwie, w Grecji i we Włoszech.

Źródła: novinite.com, balkaninsight.com

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE