Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria wśród państw UE z najniższą inflacją
źródło-dnevnik.bg

Bułgaria wśród państw UE z najniższą inflacją

Według ostatnich danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), inflacja w Bułgarii w lipcu br. była jedną z najniższych w UE. W całej strefie UE zaś utrzymuje się ona na poziomie stabilnym, od 1,6%. Wskaźnik deflacji w miesiącu lipcu wyniósł od 0,5%.

Oprócz Bułgarii, której inflacja w ostatnim miesiącu wyniosła 0,0%, bardzo niski jej poziom został zanotowany również w Grecji (-0,5%) oraz Danii (0,4%).  Najwyższy wskaźnik zarejestrowano w Estonii (3,9%), Rumunii (3,4%) i Holandii (3,1%).

Największy wkład w roczną inflację w Unii Europejskiej wnoszą ceny owoców, które w ciągu 12 miesięcy podwyższyły się o 0,12 punktów procentowych, warzywa – 0,09 oraz papierosy – 0,08. W tym samym czasie został zaobserwowany spadek cen w sektorze telekomunikacyjnym (-0,18%), usług medycznych (-0,08%), paliw (-0,16%) oraz transportu.

 

Źródło: econ.bg, dnevnik.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE