Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wstrzymano procedurę prywatyzacji WMZ Sopot

Bułgaria: Wstrzymano procedurę prywatyzacji WMZ Sopot

źródło-actualno.com

 

Agencja Prywatyzacji (AP) wstrzymała procedurę prywatyzacji firmy zbrojeniowej WMZ Sopot z powodu nie wniesienia przez jedynego kandydata, jakim była firma Emko EOOD, wymaganego depozytu. W piątek 11 stycznia Emko powinna była dostarczyć ofertę zapoznawczą kupna fabryki. Termin składania zobowiązującej oferty w konkursowej procedurze sprzedaży 118 mln akcji, stanowiących 100% kapitału WMZ EAD, został przedłużony po raz kolejny do poniedziałku 14 stycznia do godziny 15.00.

Pod koniec ubiegłego tygodnia został zorganizowany protest przed budynkiem administracji spółki, poprzez który domagano się wypłacenia zaległych wynagrodzeń. Dyrektor generalny jedynego kandydata w walce o zakup upadającego przedsiębiorstwa, Emilian Gebrew spotkał się z przedstawicielami Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych w Bułgarii (KNSB) oraz Konfederacji Pracy „Podkrepa” i zażądał od nich zgody na radykalne zmniejszenie liczby personelu – z 3 200 pracujących obecnie w WMZ na 1 200.  Przedstawiciele KNSB kategorycznie sprzeciwili się żądaniu Gebrewa.

W związku z nieprzewidzianym posunięciem kandydata – kupującego, prezes KNSB Płamen Dimitrow spotkał się z ministrem ds. energetyki Delianem Dobrewem, który kategorycznie ogłosił, że strategia prywatyzacji WNZ Sopot, przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe w 2011 roku, obowiązuje również w  kwestiach dotyczących pracowników.

Rozpatrywana jest także inna opcja uratowania upadającej firmy zbrojeniowej w Sopocie, mianowicie połączenie jej z TEREM EAD, który jest podmiotem gospodarczym łączącym fabryki wojskowo – remontowe Ministerstwa Obrony, zajmujący się naprawą sprzętu dla bułgarskiej armii. Ta kwestia została już nieoficjalnie poruszona podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MIET) i związków zawodowych.

 

Źródło: actualno.com, dnevnik.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE