Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria wyprzedziła Włochy w absorpcji funduszy europejskich
httpwww.nettg.pltmpimages2012-01max-800x6001327659455-komisja-europejska-flagi.jpg

Bułgaria wyprzedziła Włochy w absorpcji funduszy europejskich

Według najnowszych statystyk opracowanych przez Parlament Europejski, w październiku Bułgaria wyprzedziła Włochy i Rumunię w absorpcji funduszy europejskich, lokując się tym samym o jedną pozycję wyżej, poinformowała Agencja Informacyjna BGNES.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Bułgarii została certyfikowana prawie jedna trzecia funduszy unijnych dla całego obecnego okresu programowania. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 15 marca 2013 fundusze europejskie zostały certyfikowane w wysokości 34,47% zobowiązań. Natomiast na dzień 15 listopada 2013 poświadczone wydatki wyniosły 45,11%. To oznacza. że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wartość wydatków certyfikowanych zwiększyła się o ponad 10%, stanowiąc blisko 1/3 środków pochodzących ze środków funduszy UE za cały okres programowania na lata 2007-2013.

Dane te zaprzeczają twierdzeniom GERB i Bojko Borisowa mówiących o ich wielkiej skuteczności w absorpcji środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej w okresie ich rządów tj. 2009 – 2013 r., kiedy to w lutym w wyniku nacisku społecznego i masowych protestów w całym kraju, rząd został odwołany.

Wyniki poświadczają także upadek tezy GERB, głoszącej, że w przypadku braku wykorzystania kwoty przekraczającej 1 mld EUR do końca tego roku, pieniądze pochodzące z dotacji zostaną utracone. Partia Borisowa nigdy nie dokonała analizy oczekiwanych strat , biorąc pod uwagę, że Bułgaria w okresie ich rządów zawsze była na przedostatnim miejscu w absorbowaniu funduszy unijnych. Według analizy dokonanej przez rząd tymczasowy w kwietniu 2013 roku, szacowane straty wynoszą prawie 300 mln EUR, jednak ostateczną kwotę poznamy 31 grudnia 2013 roku.

Źródło: actualno.com

About Szczepan Czarnecki

KOMENTARZE