Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wzrost bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem
lifed.com

Bułgaria: Wzrost bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba bezrobotnych w Bułgarii wzrosła o 15 tys., nie pracuje co czwarta młoda osoba – wynika ze statystyk zaprezentowanych przez wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Rosicę Jankową podczas debaty na temat bezrobocia oraz problemu braku wykwalifikowanych kadr dla poszczególnych sektorów.

Jako główne przyczyny bezrobocia wśród młodych osób wymienia się brak podstawowych umiejętności w dziedzinie ich specjalizacji oraz słabą znajomość języków obcych. Większość z nich nie chce podejmować sie pracy w pełnym wymiarze godzin. Ponadto spora liczba osób poszukujących pracy ma problem z napisaniem prawidłowego CV i podstawowymi zasadami postępowania na rozmowie kwalifikacyjnej. Mimo tych problemów ich samoocena jest wysoka.

Nieco odmienne zdanie na ten temat ma prezes Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych w Bułgarii (KNSB) Płamen Dimitrow. Jego zdaniem, młodzi ludzie tak naprawdę nie są wykwalifikowani zgodnie z wymogami rynku pracy, a pracodawcy z kolei nie oferują adekwatnych stanowisk.

– Bułgaria jest na siódmym miejscu pośród państw Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia wśród osób młodych i na drugim miejscu jeżeli chodzi o tempo wzrostu tego wskaźnika. – wyjaśnił Tomczo Tomow, szef Narodowego Centrum Kompetencji (NCOK) ds. Bułgarskiego Związku Przemysłowego.

Co druga osoba z wyższym wykształceniem w Bugarii pracuje na stanowisku wymagającym jedynie średniego wykształcenia, co przyczynia się do tego, że taka osoba nie ma motywacji do dalszego rozwoju zawodowego. Innym problemem jest to, że rynek pracy jest przesycony personelem z branży biznesowej, natomiast brakuje osób z wykształceniem technicznym, których niestety uniwersytety nie kształcą zbyt wielu.

Według rektora Akademii Medycznej w Sofii Wania Miteva, pracodawcy powinni stać się bardziej aktywni i „zamawiać” na uniwersytetach potrzebną im kadrę. Również i państwo powinno zachęcać do rozwoju niektórych specjalności.

Źródło: ivestor.bg.

About Angelika Czarnopyś

KOMENTARZE